17-22 S rid KG träning

Lilla ridhuset - tömkörning med Sven. Stora ridhuset - KG.
Träningen ska vara betald för hela månadens träningar på KG's bankgiro 5012-9790 senast 5 dagar innan 1a träningen varje månad. Betalning ske för 2 träningstillfällen i december - 700kr för hoppning och 600kr för dressyr + 40 kr i milersättning. Anmälan är bindande! Platsen avbokas minst 1 månad i förväg. Anläggningsavgift 100kr (50 kr per gång) för de som inte är medlemmar i ÅPK till konto Bg 5091-1700 (Konto:ÅPK Ponnyklubb Medlem). Ange namn/ÅPK/träningsdatum på inbetalningen så det syns vem som betalat för resp konto nr.
Detta gäller även sena avbokningar där ersättare inte har hittats. I undantagsfall där betalning skett senare medtages kvitto (utdrag från genomförd betalning). I absolut nödfall mottages kontant betalning på plats. Ändringen beror på önskemål från KG om direktöverföring till deras konto.


Anmälda:
Tömkörning:17.00 - 17.45
Lisa Ullbors
Christel Ebbesson
Hoppning:17.45 - 18.00 banbyggnad
Hoppning börjar 18.00 Ponny /unghäst
Klara Kiraly-Lidén - ponny
Lisa Ullbors - unghäst
Andrea Andersson - Ponny

19.00 - 20.00 Häst
Iris Rosenkvist
Chistel Ebbesson
Sandra Rupar

Dressyr: 20.00 - 21.00
Marianne Jönsson
Jenny Söderstedt
Anmälan (helst per e-mail) är bindande (har du anmält dig tidigare så behöver du inte göra det igen).

Med vänlig hälsning
Åsbo Ponnyklubb gm Lisa Ullbors
lisa.ullbors@iconplc.com el 0735-308758


Information

Datum & Tid
2009-12-01 (Hela dagen)
Kalender
ÅPK

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e374514
QR-kod, för utskrift

Dela